Category: Yogesh Pandya
Home / Media / Blog
February 4, 2020
0 Comments
આવો રળિયામણો પ્રસંગ આવશે એવું અરવિંદે ધારેલું ય કયાં ? પણ જે કદી ધાર્યું જ ન હોય અને એવું બને, એનું નામ જ જિંદગી ! અને એનું નામ જ ભગવાનની અકળ લીલા ! પંદર પંદર વરસ અહીં જ નોકરી કરી હતી આજ શાળામાં ! આજ મકાનમાં ! આજ કમ્‍પાઉન્‍ડમાં, પંદર પંદર વરસ લગી પગલા પડયા […]
happy community
Together we build happy community
Join us in the journey of happy community, growing together for healthy and calm minded society.