અમારો સંપર્ક કરો

હોમ / અમારો સંપર્ક કરો

અત્યારે જ બુક કરો

અમે તમારો ૧૨ કલાકની અંદર સંપર્ક કરીશું

શ્રી ખોડલધામ ટ્રસ્ટ - કાગવડ કાર્યાલય - રાજકોટ:
શ્રી સરદાર પટેલ ભવન,
ન્યુ માયાણીનગર, અલ્કા સોસાયટી,
ચંદ્રેશનગર પાણીની ટાંકીની સામે,
મવડી, રાજકોટ - 360004,
ફોન: 0281-2370101-102, મો. નં..: +91 8511121248

 

શ્રી ખોડલધામ મંદિર-કાગવડ:
મુ-કાગવડ, તા-જેતપુર, 
જિ.રાજકોટ, ગુજરાત 360004
ઈ-મેઈલ: info@khodaldhamtrust.org
ફોન: 02823-252000,
મો. નં: +91 8780460015

 

happy community
ચાલો સાથે મળીને આપણે સુખી સમુદાય બનાવીએ
સ્વસ્થ અને શાંત વિચારશીલ સમાજ માટે સાથે વધતા સુખી સમુદાયની યાત્રામાં જોડાઓ.